Компаниянын аймагын жасалгалоо

Жогоруда саналып өткөн иш-чаралар туруктуу мүнөзгө ээ, үнөмдөө жана сарамжалдуулук – мамлекеттин экономикалык коопсуздугунун башкы факторлору. Андыктан уюмдун иши ОЭР сарамжалдуу пайдалануунун эсебинен өздүк материалдык каражаттарын үнөмдөөгө эле багытталган эмес, ал ошондой эле курчап турган чөйрөгө терс таасирлерди азайтууга дагы мүмкүнчүлүк берет.